Známky připravují děti na skutečný život

publikováno: 31 / 1 / 2019

Známky ve škole připravují děti na skutečný život

Známky umožňují dětem se ve škole připravit na skutečný život. Není pravda, že známky děti stresují. Když dostane dítě jedničku, ví, že se učí dobře. Když dostane pětku, ví, že musí “zamakat”. A mají se o to zasadit rodiče. Když dítě neznámkujeme, je to proto, aby rodiče neměli moc práce. Známky by měly ve škole zůstat, protože i v běžném životě jsme odměňováni podle výkonu. Ze školy bez známek odcházejí nevystresované, a tedy nevytrénované děti pro život. Děti, kterým nikdo “neumetá” cestičku. Výsledkem jsou agresivní a úzkostní lidé.

Tyto a mnoho podobných názorů čtu na sociálních sítích v diskuzích, kde jsou zastánci slovního hodnocení označováni za lidi, kteří neumožňují dětem se dostatečně připravit na skutečný život.

V poslední době se intenzivně zabývám tématem hodnocení zaměstnanců. Jsem vedoucí týmu lidí, kteří zajišťují fungování školy. Mým úkolem je zajistit, aby měli jasnou zpětnou vazbu ke své práci a věděli, jestli pracují dobře a na čem by případně měli zapracovat.

Vyhodnotil jsem si, že se v této oblasti potřebuji dovzdělat, a tak jsem požádal několik zkušených manažerů o rady a pustil se do studia. Je třeba říci, že jsem intuitivně prosazoval model řízení, kdy zaměstnanci mají dostatek prostoru dělat svou práci podle sebe a rozdělovat si ji tak, aby využívali své silné stránky. Měl jsem za to, že jsem moderní a pokrokový.

Od zmíněných manažerů se mi dostalo rady, že velmi důležitým a nezbytným prostředkem hodnocení zaměstnanců jsou pravidelné hodnotící pohovory. Vyrazil jsem tedy na školení věnující se vedení hodnotících pohovorů. Lektorkou byla dáma, která pracovala 15 roků jako vedoucí personalistka ve velkých firmách. Ve velké bance například zaváděla systém hodnocení v jednotlivých odděleních, rozbíhala hodnocení ve velké logistické firmě o 900 zaměstnancích. Mí kolegové na školení byli pracovníci odpovědní za hodnocení zaměstnanců v různých firmách. Například: účetní firma, velká škola, výrobní závod o téměř 200 zaměstnancích, firma s pobočkami po celé ČR.

Všichni se shodli na tom, že hodnocení musí probíhat pravidelně, jasně a otevřeně. Zaměstnanec musí mít dostatek prostoru pro vyjádření svého názoru na svou práci, na pracovní prostředí, na práci svého nadřízeného. Vedoucí má být této zpětné vazbě otevřený. Dále má zaměstnanec získat zpětnou vazbu od vedoucího. Výsledkem je zápis, kde se specifikují cíle, kterých má zaměstnanec dosáhnout v dalším období.

Uvědomil jsem si, že s dětmi pracujeme úplně stejným způsobem. Jsme alternativní škola. S dětmi se bavíme o tom, jak se jim ve škole líbí, co by chtěly změnit, jak chtějí na svých „úkolech” pracovat. Co k tomu potřebují. Zpětnou vazbu dáváme průběžně a všechny děti vědí, jak se jim daří. Děti jsou otevřené, nevystresované a rády si určují tempo práce samy. Známky nepoužíváme. Jedná se o moderní způsob, který děti nepřipraví pro život v budoucím zaměstnání? Na základě předchozího odstavce se mi zdá, že naopak pro život připravuje velmi dobře.

Na základě doporučení jsem si přečetl knihy od Jacka Welche. Jack Welch pracoval od 60. let minulého století ve společnosti General Electric v USA. Začínal jako „běžný” zaměstnanec. Poté přes postupné manažerské pozice v lokálních podnicích GE došel až do pozice generálního ředitele společnosti se 300 000 zaměstnanci po celém světě. Generálním ředitelem byl v letech 1981–2001. V jeho knihách je mnoho rad k tématu, jak vést a hodnotit zaměstnance. Všechny, které jsem přečetl, byly v souladu s výše uvedenými zkušenostmi a radami, jež jsem získal na školení. Od roku 1981 už uplynulo téměř 40 roků!

Ti, kdo argumentují, že známkování připravuje děti na skutečný život, tak nejspíš nevědí, jak to v reálném světě dnes chodí.

Michal Vodička

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp