Daltonský týden

publikováno: 12 / 2 / 2019

Ve dnech 7. – 10. 1. proběhla ve ScioŠkole netradiční výuka pomocí daltonského systému. Využili jsme tak příležitosti, kdy velká část dětí odjela na lyžařský výcvik, a díky tomu jsme mohli vyzkoušet jiné metody učení.

Tento způsob výuky je velice oblíbený v zemích nejen západní a severní Evropy, ale i v Severní Americe a rozšířil se do mnoha alternativních i běžných škol. Jádrem daltonského systému je studijní autonomie žáků, kteří se tak nestávají pouze pasivním příjemcem, ale učivo si osvojují samostatným učením, při kterém je ze strany pedagoga využíváno pouze průvodcovství. Průvodce pomáhá tam, kde je potřeba a může vysvětlovat učivo, odkazovat na zdroje nebo doporučit jiné metody pro získávání a upevnění vědomostí. Tím, že děti opakovaly učivo, které probíraly v posledních měsících, průvodci nemuseli intenzivně zasahovat do procesu výuky.

Systém je postaven na studijním plánu, jenž si mohou v obecných rovinách této soustavy poskládat žáci sami. V našem případě jsme ovšem zvolili strategii návrhu cílů určených průvodcem, kterých musí žáci dosáhnout v průběhu čtyř dnů, přičemž čtvrtý den jsme společně s dětmi kontrolovali splnění jejich plánu a podávali zpětnou vazbu.

Tento týden měly děti studijní plán poskládaný z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, tedy z učiva, kterým by prošly během týdne i bez této formy vzdělání. Náplň práce byla tvořena pracovními listy a cvičeními z učebnice např. Hejného matematiky. Každý žák si mohl vyzkoušet plán časově poskládat, jak chtěl, a díky tomu si mohl strukturovat svůj týdenní plán. Děti si tak mohly udělat přestávku kdy chtěly a zároveň si mohly rovněž vybrat aktivity a učivo pro specifický den, například vybrat si, který z nabízených pracovních listů v gramatice vyplní nebo která cvičení z matematiky na zadané straně vypočítají za den.

K individuálnímu plánu rovněž patří samostatný výběr úrovně obsahu učiva, ačkoliv i tak průvodce zpravidla nastavuje minimální požadavky pro splnění základních učebních cílů tzv. základní plán. V tomto ohledu jsme pravidlo dodrželi a nastavili minimální požadavky pro splnění individuálního plánu např. počtem splněných cvičení či minimálního rozsahu daného učiva.

Daltonský plán je v souladu s principy ScioŠkoly a patří k základním principům vedoucí ke studijní autonomii a individuálnímu rozvoji. Děti rovněž pracovaly jak společně, tak i samostatně podle toho, čemu dávaly přednost. Bylo skvělé sledovat, jak si každý naplánoval svůj pracovní den a učil se svým vlastním tempem. U některých dětí může být daltonský způsob výuky neefektivní, protože potřebují více pomoci od průvodce, zároveň potřebují více opakovat učivo kvůli jeho upevnění, přesto byli průvodci i děti s konceptem velice spokojeni, a můžeme tedy říct, že s tímto systémem počítáme i do budoucna.

Zpracoval: Mgr. Radek Gyüre
12. 1. 2019

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp