Náš tým

Michal Vodička

ředitel

Jedenáct let jsem učil na víceletém gymnáziu, kde jsem vedl Klub nadaných dětí Mensy ČR pro děti od 1. do 5. třídy. Mým úkolem ve vzdělávání je pomáhat dětem v poznání sebe sama, k uvědomění si své jedinečnosti a současně je nechat bezpečně se projevit ve všech aspektech své osobnosti. Podle mého názoru jedině tak dětem umožním, aby z nich vyrostli sebevědomí, samostatně myslící lidé, kteří znají svou hodnotu, své hranice a respektují ostatní.

Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Snažím se, aby průvodci, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli jsme tak společně naši školu.

Vaše děti naučím matematiku (metodou prof. Hejného) a fyziku. Mým záměrem je vést děti k tomu, aby objevily své dary, talenty a nalezly svá poslání.

Kontakt: michal.vodicka@scioskola.cz, tel.: 775 187 462

Lukáš Neubert

zástupce ředitele

Věnuji se delší dobu alternativnímu, inovativnímu a svobodnému vzdělávání. Jsem otec dvou dětí, přičemž dceru ve školním věku jsem měl možnost po dva roky vzdělávat v režimu domácího vzdělávání. Stál jsem u zrodu domácí vzdělávací skupiny Živá škola Olomouc. Třetím rokem se dobrovolně nořím do oblasti intuitivní pedagogiky. Pečuji o několik zahrádek – jsem vášnivý zahradník – permakulturista. Hraji na elektrickou kytaru v kapelách Fnugfjerner a PK, věnuji se také básnění a osobnostnímu rozvoji. V olomoucké ScioŠkole pracuji jako zástupce ředitele, ale jsem i velkou měrou průvodcem dětí.  Těším se, že společně s dětmi objevíme prostory ve vzdělávání, kde je člověk rád a zároveň se učí!

Kontakt: lukas.neubert@scioskola.cz, tel.: 776 783 078

Iva Jančíková

průvodkyně, 3. třída

Dětem a jejich báječnému světu poznávání se věnuji již od dob středoškolských studií, kdy jsem se každoročně účastnila dětských letních táborů, působila jsem jako učitelka hry na zobcovou flétnu. Následovalo studium pedagogiky a hudební výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Osm let jsem se věnovala práci s dětmi a dospělými s mentálním postižením, připravovala jsem pro ně volnočasové a vzdělávací aktivity, sama jsem se jich účastnila jako osobní asistent, 3 roky jsem organizovala mezinárodní divadelní projekt pro děti a mládež s postižením i bez, podílela jsem se na přípravách finančních projektů, absolvovala řadu vzdělávacích a seberozvojových kurzů.

Energii mi dodává sport, turistika, kultura, slunce, manžel, naše dvě děti, přátelé, širší rodina. Svůj citlivý a respektující přístup k dětem využiji při provázení tématy: příroda a ekologie, lidské tělo a jeho fungování, kultura (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění), čtení, psaní, sport.

Zuzana Šupíková

průvodkyně, metodička prevence

Vystudovala jsem anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Několik let jsem se věnovala učení na běžné základní škole, kde jsem především podporovala pozitivní vztahy ve třídách a starala se o děti, které potřebovaly speciální péči. V podporování a rozvíjení vztahů pokračuji i na Scioškole. V životě neustále hledám cesty, jak se obohacovat. Po absolvování různých kurzů jsem objevila prožitek jako proces, kterým se mohu učit a poznávat sama sebe. Ráda předávám dětem zkušenost, že je důležité vidět život jako změnu, které se není třeba bát.

Hlavu si nejlépe vyvětrám, když mě venčí pes, při thai-chi, kreslením mandal či jinou kreativní činností.

Navot Laufer

průvodce – rodilý mluvčí

I grew up in Israel, at home we spoke English. It taught me to look at everything from different directions and to seek synergy. I built bridges and got lost in the desert in Israel, ate rice and meditated in Japan, drove tractors, made cheeses and planted trees in The Czech Republic. I taught English in companies, language agencies and a school and a kindergarten. On my farm I organized workshops for children such as making bread and cheese or milking a goat.

I studied English at the University of Haifa and Masarykova univerzita in Brno. I am interested in languages and in the way we learn them. At ScioŠkola I am going to teach English but it will not look like the typical English lesson. We will do lots of different things and just use English. I guarantee we will have lots of fun!

Emilie Thomitzková

průvodkyně, 2. třída

Svoboda je pro mne celoživotní téma.

Při výchově svých vlastních dětí jsem se nesetkávala s pochopením okolí, protože jsem chtěla vychovat čtyři samostatné a jedinečné osobnosti, které konají z vlastních pohnutek, ne kvůli svým rodičům a okolí. Můj přístup k výchově byl těžký i pro mé velmi tolerantní rodiče.

Ve své dlouhé školní praxi pro mne bylo obtížné vměstnat se do omezeného prostoru. Nezapomenu na vyděšený pohled svých kolegyň, když jsem oznámila, že přece nechceme, aby nás děti poslouchaly. Přes všechny záludnosti systému minulého i tohoto režimu se mi podařilo ověřit si, že touha tvořit je nezávislá na ocenění a pramení z vnitřní motivace, že touha poznávat posledním ročníkem nekončí, že známky nemusí znamenat tak moc, jak by se mohlo zdát. Že vnitřní síla vítězí nad mocí.

Na waldorfské škole jsem se ubezpečila ve svém přesvědčení, že pokud je dětem ve vhodnou dobu nabídnuta vhodná aktivita, pracuje stejně nadšeně, jako když se učilo chodit. Naučila jsem se, jak důležité jsou rituály, řád, bezpečné a vlídné prostředí a denní dávka hudby, výtvarného umění a moudrých slov v podobě příběhu. Život mne naučil neřešit za druhé, ale být připraven s pomocí a oporou.

Denně se od dětí učím.

Pavlína Turoňová

průvodkyně

Mám ráda nové výzvy a překonávání překážek, které život přináší. Vždy jsem snila o práci, která mě bude bavit, a kterou budu dělat s radostí a nadšením. Je mi potěšením, že po pěti letech studia mohu konečně začít. Odrazovým můstkem mi byla nedávná, nezapomenutelná zkušenost s vyučováním žáků praktické základní školy, která mi ukázala, jak jedineční jsme.

S dětmi ve ScioŠkole bych chtěla objevovat krásu a rozmanitost českého jazyka. Ráda bych přispěla k rozvíjení jejich vztahu nejen k národnímu jazyku, ale také k angličtině a němčině.

Ráda cestuji, zajímá mě psychologie se zaměřením na mezilidské vztahy. U lidí si nejvíce cením upřímnosti a životního optimismu. Baterky mi zaručeně dobije aktivní odpočinek – zdolávání horských vrcholů, běhání a volejbal. Mé životní heslo zní: Každý problém má řešení, je jen důležité nevzdat hledání nových cest.

Markéta Poláchová

průvodkyně, 1. třída

Mé časté výjezdy do zahraničí, mimo domov a komfortní zónu, mě naučily dívat se na lidi a situace z širší perspektivy a vidět tak věci zasazené v kontextu. Jak říká Antoine de Saint-Exupéry: “K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.” S dětmi bych ráda pracovala na hledání různých směrů pohledu. Ve ScioŠkole, kde provázím děti I. a II. třídou, využiji své zkušenosti ze sportovní školy, kde jsem pracovala jako instruktorka a manažerka zimních a letních volnočasových aktivit. Profesně i osobně mě obohatila práce s dětmi a dospělými se speciální potřebami. Pracovala jsem tak jako asistentka pedagoga a spoluorganizuji lyžování pro osoby s hendikepem.

Na ScioŠkole oceňuji projevenou důvěru v průvodce a vytvoření bezpečného a podnětného prostředí pro všechny, kteří jsou součástí školy.

Inspiraci a energii mi dodává rodina, přátelé a příroda, které se učím naslouchat při svých putováních s krosnou na zádech./p>

Alžběta Pospíšilová

průvodkyně

Již v průběhu studia jsem stále intenzivněji vnímala, že děti jsou rovnocenní partneři a já jim chci při své práci být především průvodcem.

Zkušenosti jsem sbírala jako vedoucí na dětských táborech, při au-pair pobytech v Rakousku, Německu, Francii a hodně čerpám z dlouholeté spolupráce s doučovací agenturou, během níž jsem měla příležitost učit děti chemii, biologii a matematiku a pomáhat budoucím studentům gymnázia zvládnout přijímací zkoušky.

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu v Olomouci, obor Učitelství biologie a chemie. Hraji na klavír a varhany. Volné chvíle trávím horskou turistikou a jinými sportovními aktivitami, kreslením, vařením nebo nad šálkem dobré kávy s přáteli a rodinou.

Kromě rozvíjení přírodovědných znalostí a úcty k přírodě bych ráda v dětech podporovala víru v sebe sama, své schopnosti a překonávání strachu vyzkoušet si nové věci.

Lenka Janáková

průvodkyně, speciální pedagožka

Už jako malé dítě jsem vnímala, že práce s lidmi bude jednou z hlavních esencí mého profesního života. Přesto, že jsem často uvažovala o studiu několika uměleckých oborů, vždy mé kroky vedly zpět k práci s dětmi z různých sociálních struktur. Rozmanitost této práce mě pokaždé dokázala plně nadchnout a hledání řešení specifických situací ve mně vzbuzovalo smysl pro odvážné kroky a životní výzvy. Po ukončení studia speciální pedagogiky a dramaterapie na UP v Olomouci jsem našla uplatnění hned v několika různých oborech jako lektor primární prevence, sociální pracovník Nízkoprahového centra pro děti a mládež, speciální pedagog, koordinátor vzdělávacích projektů nebo učitelka Základní umělecké školy.

Ve ScioŠkole nacházím bezpečný a otevřený prostor pro objevování jedinečných dovedností a schopností nejen dětí, ale i průvodců. Ve škole věnuji čas dětem především vindividuální práci při zdokonalování se v základních oblastech vzdělávání. Z velké části působím v roli speciálního pedagoga, kde je mým úkolem obohacovat výuku o různorodé edukační metody.

V dětech bych ráda nadále podporovala radost z tvoření a zkoumání světa okolního, ale i vnitřního.

Inspiraci nacházím ve východní medicíně, v tanci, žonglování, abstraktní kresbě, ve zpěvu, hudbě, ale třeba i v přípravě lahodného čaje, tanečně-pohybové terapii, jízdě na koni nebo lyžování …

Radek Gyure

průvodce

Studuji 5. ročník na pedagogické fakultě UP obor učitelství českého jazyka a společenských věd. S dětmi pracuji od svých 16 let, kdy jsem pomáhal vést kroužek badmintonu, posléze jsem vedl jako lektor kroužky bojových sportů a organizoval jsem LARPy pro dospívající. Zkušenosti jsem dále nabral  v projektu e-bezpečí, který se věnuje prevenci proti sociopatologickým jevům v kyberprostoru. O pedagogiku jsem se začal blíže zajímat na VŠ.

Po mé praxi na státních školách jsem z pohledu pedagoga zjistil, že jsem pro inovační a nekonvenční metody ve výuce svázán systémem. Ve školství mám jisté vize a metody, které bych rád vyzkoušel a věřím, že Scioškola je tím správným místem. U dětí podporuji kreativitu, výzvy, fair-play, fantazii a zodpovědnost. Cením si asertivity, humoru, upřímnosti, racionality.

Rád vytvářím stolní a pohybové, roleplayingové hry pro děti a LARPy. Věnuji se badmintonu, fitness, turistice, cyklistice, adrenalinovým překážkovým běhům, Inline. Rád navštěvuji hrady, zámky, výstavy, expozice, vernisáže. Hraji na perkuse a trochu na klavír. Dalšími koníčky jsou psaní básní, příběhů, písní, historie, vědomostní kvízy, farmaření, fantasy literatura.

Martina Čečotková

průvodkyně – anglický jazyk pro 6. – 8. třídu

Robert Mazouch

průvodce – asistent pedagoga

Jsem člověk, který miluje výzvy a rád pracuje v kreativním prostředí. Velmi si vážím toho, že díky šťastným náhodám mohu být součástí týmu ve Scio škole Olomouc. Vyhovuje mi individuální přístup k dětem a baví mě podporovat je v jejich růstu. Řídím se heslem „nic není nemožné, bariéry a hranice jsou jen v naší hlavě“.

Na kombinovaném studiu dokončuji magisterský obor Aplikované pohybové aktivity a tělocvikářský modul. Jsem nadšený sportovec a divadelník – tato zvláštní kombinace mi dává možnost využívat a propojovat prvky, které jsou zdánlivě diametrálně odlišné. Více než deset let jsem se aktivně věnoval atletice, pak jsem začal s trénováním dětí a poté mě příležitost zavála k tréninku handicapovaných sportovců v paralympijském sportu boccia, kde slavíme úspěchy na národní i mezinárodní scéně. Divadlu jsem se začal věnovat na gymnáziu, jsem hrdým členem malých přerovských divadel Ervínovci a Dostavník. Mou velkou vášní je také poznávání zemí a kultur celého světa.

 

Zuzana Vysloužilová

družina

Studuji 5. rokem učitelství občanské výchovy a přírodopisu. Práci s dětmi se věnuji od střední školy, kdy jsem začala trénovat krasobruslení, bruslení a inline bruslení. Strávila jsem rok ve Francii, kde jsem pracovala jako aupair a starala se o 3 děti. Práce s dětmi je pro mě zároveň i koníček, protože je to něco, co mě baví a dodává energii. V životě se snažím získávat hlavně zkušenosti a práce ve Scioškole je jednou z nich.

Mám ráda sport, přírodu a také si odpočinu u dobré knihy. Energii mi dodává moje rodina a přátelé, kteří jsou mojí velkou oporou.

Aneta Antlová

asistentka

Václava Koukalová

výdej obědů

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp