Iva Jančíková

průvodkyně, 3. třída

Dětem a jejich báječnému světu poznávání se věnuji již od dob středoškolských studií, kdy jsem se každoročně účastnila dětských letních táborů, působila jsem jako učitelka hry na zobcovou flétnu. Následovalo studium pedagogiky a hudební výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Osm let jsem se věnovala práci s dětmi a dospělými s mentálním postižením, připravovala jsem pro ně volnočasové a vzdělávací aktivity, sama jsem se jich účastnila jako osobní asistent, 3 roky jsem organizovala mezinárodní divadelní projekt pro děti a mládež s postižením i bez, podílela jsem se na přípravách finančních projektů, absolvovala řadu vzdělávacích a seberozvojových kurzů.

Energii mi dodává sport, turistika, kultura, slunce, manžel, naše dvě děti, přátelé, širší rodina. Svůj citlivý a respektující přístup k dětem využiji při provázení tématy: příroda a ekologie, lidské tělo a jeho fungování, kultura (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění), čtení, psaní, sport.

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp