Lenka Janáková

průvodkyně, speciální pedagožka

Už jako malé dítě jsem vnímala, že práce s lidmi bude jednou z hlavních esencí mého profesního života. Přesto, že jsem často uvažovala o studiu několika uměleckých oborů, vždy mé kroky vedly zpět k práci s dětmi z různých sociálních struktur. Rozmanitost této práce mě pokaždé dokázala plně nadchnout a hledání řešení specifických situací ve mně vzbuzovalo smysl pro odvážné kroky a životní výzvy. Po ukončení studia speciální pedagogiky a dramaterapie na UP v Olomouci jsem našla uplatnění hned v několika různých oborech jako lektor primární prevence, sociální pracovník Nízkoprahového centra pro děti a mládež, speciální pedagog, koordinátor vzdělávacích projektů nebo učitelka Základní umělecké školy.

Ve ScioŠkole nacházím bezpečný a otevřený prostor pro objevování jedinečných dovedností a schopností nejen dětí, ale i průvodců. Ve škole věnuji čas dětem především vindividuální práci při zdokonalování se v základních oblastech vzdělávání. Z velké části působím v roli speciálního pedagoga, kde je mým úkolem obohacovat výuku o různorodé edukační metody.

V dětech bych ráda nadále podporovala radost z tvoření a zkoumání světa okolního, ale i vnitřního.

Inspiraci nacházím ve východní medicíně, v tanci, žonglování, abstraktní kresbě, ve zpěvu, hudbě, ale třeba i v přípravě lahodného čaje, tanečně-pohybové terapii, jízdě na koni nebo lyžování …

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp