Důležité odkazy

Vážení rodiče.

Na této stránce uvádíme důležité odkazy na různé instituce, které vám mohou pomoci.

 

Poradenství:

P-centrum- středisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí

Kontakt: www.p-centrum.cz


Středisko sociální prevence Olomouc

Kontakt: http://ssp-ol.cz/


Podané ruce – poradna i pro nealkoholové závislosti

Kontakt: http://www.podaneruce.cz/


PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kontakt: http://ppp-olomouc.cz/


PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Kontakt: www.olomouc.poradnaprozeny.net


BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ- pomoc obětem trestných činů

Kontakt: http://www.bkb.cz/

 

Prevence:

www.prevence-info.cz

 

Dle témat:

Kouření:

www.nekuratka.cz

www.tipni-to.cz

 

Drogy:

www.odrogach.cz

www.sananim.cz

www.drogy-info.cz

www.podaneruce.cz

www.prevcentrum.cz

www.drogy.net

www.prevence-info.cz

www.alkoholik.cz

www.alkoholmetr.cz

www.promilesms.cz

 

Homofobie:

www.lgbt.poradna-prava.cz

www.stud.cz

www.gejt.cz

 

Poruchy příjmu potravy:

www.idealni.cz

www.anabell.cz

 

Šikana:

www.linkabezpeci.cz

www.internetporadna.cz

www.protisikane.cz

 

Kyberšikana:

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

www.protisikane.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.e-bezpeci.cz

www.napisnam.cz –poradenská linka

 

Rizikové chování v dopravě:

www.ibesip.cz  (dopravní výchova)

 

Sexuální rizikové chování:

www.sexus.cz

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp