Školné

Školné od 1. ledna 2018 činí 5.800 Kč měsíčně, tedy 58 tisíc korun ročně. Rodiče, jejichž finanční situace je taková, že by neumožňovala platit stanovené školné, mohou požádat o individuální slevu a to až do výše 1.800 Kč v případě jednoho dítěte a 2.800 Kč v případě druhého a dalších sourozenců.

V ceně školného je započítána účast dětí ve školní družině, strava je hrazena samostatně.

Školné za každý školní rok je hrazeno měsíčně předem, se splatností vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. Školné je též možné uhradit jednorázově se splatností do 20. 8. daného roku.

Aktuality

Den otevřených dveří

ScioŠkola Olomouc vás zve na Den otevřených dveří, který proběhne ve středu 10. 1. 2018 v čase od 9:00 do 12:00 v prostorách školy na Horním náměstí 8 v Olomouci. Budoucí žáci a jej..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

Mapa
olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz
Vstup do Edookitu edookit