Zápis do prvního ročníku 2019/2020

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů:

2019-04-02-00005
2019-04-00-00006
2019-04-00-00008
2019-04-00-00004
2019-04-02-00001
2019-04-03-00003
2019-04-02-00002
2019-04-02-00007
2019-04-00-00011

 

Přihláška ke studiu:

Zde najdete ke stažení elektronicku formu přihlášky ve formátu pdf. Přihlášku prosím vytiskněte, vyplňte, opatřete podpisem a do pátku 5. 4. 2019 doručte do školy. Nejlépe bude se předem dohodnout s Anetou Antlovou, 733 504 272, aneta.antlova@scioskola.cz.

V budově školy na Horním náměstí 8 vždy někdo je od 6:45 do 17:00.

Každý, kdo vyplnil předběžnou elektronickou přihlášku, obdrží emailem do 1. 4. 2019 vyplněný formulář přihlášky se všemi náležitostmi přihlášky k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Tento vyplněný formulář přihlášky opatří zákonný zástupce podpisem a doručí ScioŠkole.

Přihlášky budou přijímány od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 16 hod, a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově ScioŠkoly.

Podrobná kriteria pro přijímání dětí do ScioŠkoly Olomouc jsou zde.

 

Přestup do 2. – 7. ročníku

V případě zájmu o přestup se s námi můžete domluvit e-mailem na termínu informativního pohovoru.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Letní škola fyziky

Dnes začala týdenní Letní škola fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zaměřená letos na optiku. Setkání se kromě studentů 3. ročníku (předmaturitního) ..

Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.
Horní náměstí 8
779 00 Olomouc

olomouc@scioskola.cz olomouc.scioskola.cz

Vstup do Edookitu edookit
Informace o ochraně osobních údajů https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp