Den otevřených dveří - přijďte se seznámit

Přijďte si s námi ve čtvrtek 9. 3. 2023 popovídat a podívat se, jak to u nás vypadá. Dozvíte se, jak se dá škola dělat jinak. Tak, aby do ní děti chodily rády.

9. 3. 2023| Lukáš Neubert
Olomoucdodbrezen23

Přijďte si s námi o naší škole popovídat

9. března v 9:40 nebo v 10:40

a prohlédnout si naši školu zblízka

Povídat si s vámi budou

🟦 Lukáš Neubert a Jakub Boháč (vedou školu)
🟦 průvodci ze školy
🟦 děti naší školy

Kdy a kde

  • čtvrtek 9. 3. 2023, můžete si vybrat čas: 9:40 nebo 10:40
  • Horní náměstí 8, Olomouc


🟨 fungujeme již 7. rokem
🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi tvoříme školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Respektujeme individualitu dětí
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz