Kontakt

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.

Horní náměstí 8, 779 00,  Olomouc
IČ: 04774485
datová schránka: u6ekqar
olomouc@scioskola.cz

Ředitel:
Michal Vodička
michal.vodicka@scioskola.cz / 775 187 462

Zřizovatel školy:
www.scio.cz, s.r.o.

Náš tým

Michal

Michal Vodička
ředitel

michal.vodicka@scioskola.cz

Jedenáct let jsem učil na víceletém gymnáziu, kde jsem vedl Klub nadaných dětí Mensy ČR pro děti od 1. do 5. třídy. Mým úkolem ve vzdělávání je pomáhat dětem v poznání sebe sama, k uvědomění si své jedinečnosti a současně je nechat bezpečně se projevit ve všech aspektech své osobnosti. Podle mého názoru jedině tak dětem umožním, aby z nich vyrostli sebevědomí, samostatně myslící lidé, kteří znají svou hodnotu, své hranice a respektují ostatní. Vím, že pro fungování každé organizace je velmi důležitá komunikace. Snažím se, aby průvodci, děti a rodiče spolu co nejvíce mluvili a vytvářeli jsme tak společně naši školu. Vaše děti naučím matematiku (metodou prof. Hejného) a fyziku. Mým záměrem je vést děti k tomu, aby objevily své dary, talenty a nalezly svá poslání.

Lukas

Lukáš Neubert
zástupce ředitele

lukas.neubert@scioskola.cz

Věnuji se alternativnímu, inovativnímu a svobodnému vzdělávání více let. Jsem otec tří dětí, dvě jsou žáky naší ScioŠkoly. Stál jsem u zrodu domácí vzdělávací skupiny Živá škola Olomouc, jsem fanouškem a vděčným aplikátorem intuitivní pedagogiky a dalších respektujících přístupů v komunikaci. S oblibou zahradničím přírodním stylem, hraju na kytaru v kapele Pleasure seekers. Příležitostně píšu básně, cestuji a užívám života. V olomoucké ScioŠkole pracuji jako zástupce ředitele, ale jsem i často průvodcem dětí. Pečuji o školu převážně po pedagogické stránce. Společně s dětmi objevujeme a prozkoumáváme prostory ve vzdělávání, kde je člověk rád a dobrovolně pobývá a roste.

Emily

Emilie Thomitzková
průvodkyně, 1. třída

emilie.thomitzkova@scioskola.cz

Svoboda je pro mne celoživotní téma. Při výchově svých vlastních dětí jsem se nesetkávala s pochopením okolí, protože jsem chtěla vychovat čtyři samostatné a jedinečné osobnosti, které konají z vlastních pohnutek, ne kvůli svým rodičům a okolí. Můj přístup k výchově byl těžký i pro mé velmi tolerantní rodiče. Ve své dlouhé školní praxi pro mne bylo obtížné vměstnat se do omezeného prostoru. Nezapomenu na vyděšený pohled svých kolegyň, když jsem oznámila, že přece nechceme, aby nás děti poslouchaly. Přes všechny záludnosti systému minulého i tohoto režimu se mi podařilo ověřit si, že touha tvořit je nezávislá na ocenění a pramení z vnitřní motivace, že touha poznávat posledním ročníkem nekončí, že známky nemusí znamenat tak moc, jak by se mohlo zdát. Že vnitřní síla vítězí nad mocí. Na waldorfské škole jsem se ubezpečila ve svém přesvědčení, že pokud je dětem ve vhodnou dobu nabídnuta vhodná aktivita, pracuje stejně nadšeně, jako když se učilo chodit. Naučila jsem se, jak důležité jsou rituály, řád, bezpečné a vlídné prostředí a denní dávka hudby, výtvarného umění a moudrých slov v podobě příběhu. Život mne naučil neřešit za druhé, ale být připraven s pomocí a oporou. Denně se od dětí učím.

Ondra

Ondřej Kirsch
průvodce, 2. třída

ondra.kirsch@scioskola.cz

I cesta může být cíl. Tento citát mě provází od mého mládí. Jako kluk jsem měl štěstí na učitele a to bylo mou hlavní motivací při pozdějším výběru povolání. Studoval jsem SPgŠ v Litomyšli a z té jsem pokračoval na UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Od druhého ročníku jsem vyučoval v mateřské škole na Žižkově. Dále jsem nastoupil do kurzu celoživotního vzdělávání Edukační muzikoterapie a pracoval v divadle Komedie. Po roce jsem ovšem zjistil, že je lepší dělat na plno pouze jednu věc a ostatní mít pouze jako zálibu. Tehdy jsem zvolil divadlo. Nebyl to ovšem konec mé cesty učitele. Po několika letech, kterých si velmi vážím, jsem se vrátil k pedagogice. Z města jsem odešel do hor, kde jsem čtyři sezóny vyučoval lyžování a snowboarding. Pracoval jsem snad se všemi generacemi klientů v několika jazycích. V loňském roce jsem vyučoval v mateřské škole Lužice. Mám tu čest od září 2019 nastoupit jako průvodce v olomoucké Scio škole. Také nastupuji na dálkové studium učitelství pro 1. stupeň na UHK. Na Scio školách se mi líbí jejich hravý svobodný duch. Důvěra a důraz kladený na individuální zodpovědnost každého jedince, ať už učitele nebo žáka. Možnost volby a probouzení odvahy v každém z nás.

Marketa

Markéta Poláchová
průvodkyně, 3. třída

marketa.polachova@scioskola.cz

Mé časté výjezdy do zahraničí, mimo domov a komfortní zónu, mě naučily dívat se na lidi a situace z širší perspektivy a vidět tak věci zasazené v kontextu. Jak říká Antoine de Saint-Exupéry: “K tomu, abychom jasně viděli, často stačí změnit směr pohledu.” S dětmi bych ráda pracovala na hledání různých směrů pohledu. Ve ScioŠkole, kde provázím děti I. a II. třídou, využiji své zkušenosti ze sportovní školy, kde jsem pracovala jako instruktorka a manažerka zimních a letních volnočasových aktivit. Profesně i osobně mě obohatila práce s dětmi a dospělými se speciální potřebami. Pracovala jsem tak jako asistentka pedagoga a spoluorganizuji lyžování pro osoby s hendikepem. Na ScioŠkole oceňuji projevenou důvěru v průvodce a vytvoření bezpečného a podnětného prostředí pro všechny, kteří jsou součástí školy. Inspiraci a energii mi dodává rodina, přátelé a příroda, které se učím naslouchat při svých putováních s krosnou na zádech.

Zuzka

Zuzana Šupíková
průvodkyně, metodička prevence

zuzana.supikova@scioskola.cz

Vystudovala jsem anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Několik let jsem se věnovala učení na běžné základní škole, kde jsem především podporovala pozitivní vztahy ve třídách a starala se o děti, které potřebovaly speciální péči. V podporování a rozvíjení vztahů pokračuji i na Scioškole. V životě neustále hledám cesty, jak se obohacovat. Po absolvování různých kurzů jsem objevila prožitek jako proces, kterým se mohu učit a poznávat sama sebe. Ráda předávám dětem zkušenost, že je důležité vidět život jako změnu, které se není třeba bát. Hlavu si nejlépe vyvětrám, když mě venčí pes, při thai-chi, kreslením mandal či jinou kreativní činností.

Betka

Alžběta Pospíšilová
průvodkyně

alzbeta.pospisilova@scioskola.cz

Již v průběhu studia jsem stále intenzivněji vnímala, že děti jsou rovnocenní partneři a já jim chci při své práci být především průvodcem. Zkušenosti jsem sbírala jako vedoucí na dětských táborech, při au-pair pobytech v Rakousku, Německu, Francii a hodně čerpám z dlouholeté spolupráce s doučovací agenturou, během níž jsem měla příležitost učit děti chemii, biologii a matematiku a pomáhat budoucím studentům gymnázia zvládnout přijímací zkoušky. Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu v Olomouci, obor Učitelství biologie a chemie. Hraji na klavír a varhany. Volné chvíle trávím horskou turistikou a jinými sportovními aktivitami, kreslením, vařením nebo nad šálkem dobré kávy s přáteli a rodinou. Kromě rozvíjení přírodovědných znalostí a úcty k přírodě bych ráda v dětech podporovala víru v sebe sama, své schopnosti a překonávání strachu vyzkoušet si nové věci.

Lenka

Lenka Janáková
průvodkyně, speciální pedagožka

lenka.janakova@scioskola.cz

Už jako malé dítě jsem vnímala, že práce s lidmi bude jednou z hlavních esencí mého profesního života. Přesto, že jsem často uvažovala o studiu několika uměleckých oborů, vždy mé kroky vedly zpět k práci s dětmi z různých sociálních struktur. Rozmanitost této práce mě pokaždé dokázala plně nadchnout a hledání řešení specifických situací ve mně vzbuzovalo smysl pro odvážné kroky a životní výzvy. Po ukončení studia speciální pedagogiky a dramaterapie na UP v Olomouci jsem našla uplatnění hned v několika různých oborech jako lektor primární prevence, sociální pracovník Nízkoprahového centra pro děti a mládež, speciální pedagog, koordinátor vzdělávacích projektů nebo učitelka Základní umělecké školy. Ve ScioŠkole nacházím bezpečný a otevřený prostor pro objevování jedinečných dovedností a schopností nejen dětí, ale i průvodců. Ve škole věnuji čas dětem především vindividuální práci při zdokonalování se v základních oblastech vzdělávání. Z velké části působím v roli speciálního pedagoga, kde je mým úkolem obohacovat výuku o různorodé edukační metody. V dětech bych ráda nadále podporovala radost z tvoření a zkoumání světa okolního, ale i vnitřního. Inspiraci nacházím ve východní medicíně, v tanci, žonglování, abstraktní kresbě, ve zpěvu, hudbě, ale třeba i v přípravě lahodného čaje, tanečně-pohybové terapii, jízdě na koni nebo lyžování …

Radek

Radek Gyure
průvodce

radek.gyure@scioskola.cz

Vystudoval jsem na pedagogické fakultě UP obor učitelství českého jazyka a společenských věd. S dětmi pracuji od svých 16 let, kdy jsem pomáhal vést kroužek badmintonu, posléze jsem vedl jako lektor kroužky bojových sportů a organizoval jsem LARPy pro dospívající. Zkušenosti jsem dále nabral v projektu e-bezpečí, který se věnuje prevenci proti sociopatologickým jevům v kyberprostoru. O pedagogiku jsem se začal blíže zajímat na VŠ. Po mé praxi na státních školách jsem z pohledu pedagoga zjistil, že jsem pro inovační a nekonvenční metody ve výuce svázán systémem. Ve školství mám jisté vize a metody, které bych rád vyzkoušel a věřím, že Scioškola je tím správným místem. U dětí podporuji kreativitu, výzvy, fair-play, fantazii a zodpovědnost. Cením si asertivity, humoru, upřímnosti, racionality. Rád vytvářím stolní a pohybové, roleplayingové hry pro děti a LARPy. Věnuji se badmintonu, fitness, turistice, cyklistice, adrenalinovým překážkovým běhům, Inline. Rád navštěvuji hrady, zámky, výstavy, expozice, vernisáže. Hraji na perkuse a trochu na klavír. Dalšími koníčky jsou psaní básní, příběhů, písní, historie, vědomostní kvízy, farmaření, fantasy literatura.

Aaadsc 9976

Věra Mánková
průvodkyně

vera.mankova@scioskola.cz

Má cesta zatím vedla od dobrovolnictví v nízkoprahovém klubu, přes studium filozofické a pedagogické fakulty, editorskou činnost, práci s knihami, výuku češtiny pro cizince v zahraničí i v Česku až do olomoucké ScioŠkoly. Řadu z dosavadních zkušeností můžu nyní zužitkovávat při své práci průvodce, stejně tak se však snažím čerpat přímo z aktuální situace a konkrétní skupiny dětí, naslouchat jejich potřebám. Mým cílem je nestagnovat, stále se učit něco nového, poznávat, vykukovat mimo svou komfortní zónu. Ve ScioŠkole mě baví převážně pestrost (jednak mé práce, ale také osobností, jež ve škole máme mezi dětmi i průvodci), která nás vzájemně obohacuje a otevírá nám prostor mimo naši bublinu. Děti jsou pro mě parťáky, se kterými společně objevujeme zákoutí českého jazyka, svět knih, mluveného i psaného slova, ale také nekonečnou paletu her a činností v družině. Ráda bych je vedla především k fair play jednání a přístupu v různých aspektech jejich života a ke kladnému vztahu k procesu učení a vzdělávání.

Robert

Robert Mazouch
průvodce

robert.mazouch@scioskola.cz

Jsem člověk, který miluje výzvy a rád pracuje v kreativním prostředí. Jsem moc rád, že díky šťastným náhodám můžu být součástí týmu ve ScioŠkole Olomouc. Řídím se heslem, „nic není nemožné, bariéry a hranice jsou jen v naší hlavě“. Je úžasné vidět na vlastní oči, jak děti duševně rostou a já mohu být součástí jejich světa. Vyhovuje mi individuální přístup k dětem a baví mě je podporovat v jejich růstu. Jsem absolventem magisterského oboru aplikované pohybové aktivity a dodělávám si tělocvikářský modul. Jsem nadšený sportovec a divadelník. Tato zvláštní kombinace mi dává možnost využívat a propojovat prvky, které jsou zdánlivě odlišné, ale přesto jdou skvěle kombinovat. Mám mnohaletou praxi jako trenér dětí v atletice a trenér handicapovaných sportovců v paralympijském sportu boccia. Mou velkou vášní je také poznávání zemí a kultur celého světa.

Aneta

Aneta Antlová
asistentka

aneta.antlova@scioskola.cz

Jsem maminkou šťastné scioškolačky v osmé třídě a ve Scioškole využívám svých dovedností v oblasti komunikace. Zkušenosti jsem získala i v jiných administrativních povoláních, kde jsem však nemohla tolik rozvíjet své silné stránky. Ve škole jsem spojnicí mezi plány a realizací. Věnuji se administrativě školy, jsem členkou naší malé školní PR skupiny. Ve škole mě baví děti, dospělí a práce v týmu. Naplňuje mě pestrost mé práce a sdílení společných hodnot v prostředí, které vytváříme společně.

Vendy (1)

Václava Koukalová
výdej obědů

vaclava.koukalova@scioskola.cz

Jsem Hanačka od narození - vyučená cukrářka - pekla jsem zákusky asi 20 let, měla jsem možnost pracovat i v legendární cukrárně "U Dejmala". Byla jsem také asistentka pro jednu holčičku. Poté jsem pracovala s dětmi v rodinném centru Heřmánek - Dvojčata a vícerčata. Tam mě to velmi bavilo. Když se mi naskytla příležitost, rozhodla jsem pracovat mezi dětmi i ve ScioŠkole. Tady ve škole vydávám obědy, při té příležitosti jsou děti i dospělí pořád kolem. Poslouchám swing, mám ráda přírodu a humor, jsem komediant - členka ochotnického divadla.

Pavlina

Pavlína Turoňová
průvodkyně, rodičovská dovolená

pavlina.turonova@scioskola.cz

Mám ráda nové výzvy a překonávání překážek, které život přináší. Vždy jsem snila o práci, která mě bude bavit, a kterou budu dělat s radostí a nadšením. Je mi potěšením, že po pěti letech studia mohu konečně začít. Odrazovým můstkem mi byla nedávná, nezapomenutelná zkušenost s vyučováním žáků praktické základní školy, která mi ukázala, jak jedineční jsme. S dětmi ve ScioŠkole bych chtěla objevovat krásu a rozmanitost českého jazyka. Ráda bych přispěla k rozvíjení jejich vztahu nejen k národnímu jazyku, ale také k angličtině a němčině. Ráda cestuji, zajímá mě psychologie se zaměřením na mezilidské vztahy. U lidí si nejvíce cením upřímnosti a životního optimismu. Baterky mi zaručeně dobije aktivní odpočinek – zdolávání horských vrcholů, běhání a volejbal. Mé životní heslo zní: Každý problém má řešení, je jen důležité nevzdat hledání nových cest.

Terezka

Tereza Brázdová
asistentka pedagoga

tereza.brazdova@scioskola.cz

Již od dětství jsem snila o práci s dětmi. Mám k nim nejen velmi přátelský a kladný vztah, také je vnímám jako inspiraci. Od dětí se učím. Jelikož jsem komunikativní typ, naslouchání a povídání si s dětmi mě velmi naplňuje . Dlouholeté zkušenosti mám nejen jako trenérka dětské věkové kategorie v Hip-hopu, ale také jako organizátor příměstských táborů, trenérka atletiky vozíčkářů či osobní asistentka zdravotně postižených. Jsem čerstvá absolventka bakalářského studia v oboru Aplikované tělesné výchovy. Při studiu jsem našla své “poslání” pomáhat a pracovat s lidmi se zdravotním postižením. Jsem vděčná, že právě ScioŠkola mi umožnila plnit si své sny a mohu tak pracovat v prostředí nejen skvělých dětí a průvodců, ale také asistovat jedné skvělé holčičce.

20201006 193609

Eva Werkmannová
asistentka pedagoga

eva.werkmannova@scioskola.cz

Velmi si vážím otevřených rovnocenných vztahů postavených na kooperaci, vstřícnosti a empatii. Líbí se mi myšlenka, že takové vztahy můžeme budovat i ve školách spolu s dětmi. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, bakalářské studium obor Textilní tvorba. Studium bylo velmi inspirativní, plné poznávání světa skrze optiku nových neotřelých pohledů na svět, s využitím nejrůznějších kreativních přístupů k umění a setkávání s velmi zajímavými osobnostmi z řad pedagogů. Uvědomila jsem si, že potkávat zajímavé inspirativní lidi ve školách mnohdy pomáhá budovat náš vztah ke vzdělávání a je velmi obohacující. Po ukončení studia jsem pracovala jako vychovatel v DC 90 Olomouc Topolany – v zařízení pro děti s kombinovanými vadami v dílně na malování na hedvábí. Bylo skvělé sledovat děti, jak se vzájemně podporují a pomáhají si překonávat nejrůznější nesnáze vzájemnou podporou. Poté následovala práce na Waldorfské škole jako asistent pedagoga, vychovatel, učitelka v MŠ, sociální asistent či učitelka v ZUŠ. Baví mě kreslení, malování, umění, turistika. Tvořivý přístup a kreativitu vnímám jako jednu z důležitých věcí pro překonávání nejrůznějších překážek a ráda bych ji v dětech podporovala.

Rosta

Rostislav Danel
průvodce - matematika pro 6. - 9. ročník

rostislav.danel@scioskola.cz

Při studiu IT na střední škole jsem si uvědomil, že z programování bude skvělý koníček, ale ne náplň mého života. I proto jsem se rozhodl zaměřit na vzdělávání a studovat Učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zde studuji již pátým rokem a v rámci své diplomové práce se zabývám propojováním IT a výuky fyziky. Navrhuji sérii fyzikálních měření s mikropočítačem Arduino, při kterých žáci zkoumají zákonitosti okolního světa a zároveň začínají programovat. Poslední tři roky pracuji v Centru popularizace vědy UP, kde se podílím na kroužcích pro nadané děti a lektoruji programy nejen v planetáriu. Svůj volný čas věnuju literatuře - naposled mě uchvátil hebrejský spisovatel Amos Oz. Mimo to se snažím orientovat ve světovém dění a lokálně se angažovat - s několika přáteli hledáme méně formální řešení problematiky bezdomovectví v našem městě. Věřím, že smyslem učení se matematiky, ale i fyziky, je trénink myšlení a chápání souvislostí, nikoli pouze učení se izolovaným znalostem.

Pevnost poznání

Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého

“Naše výuka probíhá i v prostorech Pevnosti poznání, kde máme pro studium k dispozici zázemí laboratoří a dílen, interaktivní exponáty a atraktivní didaktické pomůcky.”