Základní dokumenty ScioŠkoly

Předběžná přihláška do 1. ročníku pro školní rok 2024/25

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

Žádost o přestup

Zpráva ČŠI 2023

Protokol o kontrole ČŠI 2023

Výroční zpráva 2021/22