PROJEKT Šablony JAK Olomouc

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

1. 11. 2023| Lukáš Neubert
EU Sablony