Dubnové projekty

V rámci projektové výuky, které u nás říkáme "Svět v souvislostech", zkoumáme, bádáme, hrajeme si a experimentujeme, abychom na našem konci došli k další otázce, na kterou neznáme odpověď. Děti si každý měsíc volí z nabídky několika projektů, jejichž délka je zpravidla 3 týdny. Děti mají možnost vyhlásit i svoje vlastní téma, na kterém buď pracují samostatně nebo se k němu mohou přihlásit i další zájemci. Takový projekt pak probíhá pod patronací některého z průvodců. Pojďte se s námi podívat na projekty pro nadcházející měsíc :)

6. 4. 2021| Michal Vodička
Blog (1)

Mezopotámie a starověká Čína

OBLASTI: historie, astronomie, matematika, psaní, čtení, angličtina

Kdo by neznal Čínu? Veliká, starobylá země, která dala světu mnoho znalostí, objevů, tradic. Mezopotámie už je mezi vámi možná trochu méně známá. Nicméně i zde nacházíme mnoho věcí a událostí, které ovlivnily náš svět. Vynález kola, astronomické znalosti a dovednosti, matematické znalosti. Právě sem patří znalosti desítkové a šedesátkové soustavy v matematice, legendární město Babylón, Chammurapiho zákoník. V projektu se budeme hodně učit, číst, počítat, psát a prezentovat.

Mesopotamia Facts Featured

Záhadná mysl

The paleo brain secret - Easy Health Options®Naše mysl nás ovládá možná víc, než si myslíme. Tréninkem mysli dokážeme lépe směřovat svou pozornost na to, co je pro nás důležité. Blíže pronikneme do záhad naší mysli. Dozvíme se také, jaké části mozku lze lépe využít například za účelem lepší paměti či učení. Vyzkoušíme si také několik technik, které nám v tréninku pomohou.

Kulinářská show

OBLASTI: vaření, komunikace, matematika, PR, estetika

Dámy a pánové v tomto projektu budete mít jedinečnou možnost si vytvořit svou restauraci. Především budete tvořit grafickou podobu vašeho menu, uvaříte daná jídla z menu a vytvoříte si finanční plán. Nedílnou součástí je práce v týmech, protože v restauraci nikdy není jen jeden člověk. Na závěr proběhne veřejná prezentace vašich restaurací.

Ne TABU

KOMPETENCE: Vystoupení z komfortní zóny, Práce ve skupině, Komunikace, Orientace v novém prostředí, Prezentace výsledků činnosti, Přijímání a tvoření zpětné vazby

V tomto projektu budeme pracovat hlavně přes online portál Gathertown. Znáte ho? Cílem projektu bude účastnit se diskuzí na dané téma a na konci projektu říct svůj názor na hlavní témata, která probereme během projektu. Každý týden budeme projednávat jedno téma. O těch rozhodnete vy sami první den. Součástí projektu mohou být úkoly a domácí doplňková činnost.

Příroda v rozpuku

OBLASTI: příroda, botanika, výtvarná výchova, jazyk český.

KOMPETENCE: samostatnost; trpělivost; pozorování; využití kreativity = výtvarné ztvárňování viděných objektů (kresba, malba); vyhledávání  informací v knihách, na počtači; psaní psacím písmem; práce s PC a pilování vyjadřovacích schopností = kladení dotazů (psaní komentářů nebo emailů); práce s časem (termíny); 

V tomto projektu se zaměříme na jarní přírodu. Rozhlédneme se kolem našich domovů, na zahradě, v parku, v lese a budeme pozorovat, co začíná kvést. Vyrobíte si 9 karet s kvetoucími jarními bylinami, stromy nebo keři. Ty pak využijeme v závěrečné hře. Dozvíte se něco o stavbě květu a rozmnožování rostlin. Budete kreslit a malovat. Vytvoříte si květ z papíru. Seznámíte se s novými (zajímavými) informacemi o rostlinách, které kvetou na jaře. Budete si lámat hlavu nad pracovními listy.

NEJSEM TADY SÁM /SAMA

Každý jsme jiný a přece nás spojuje to stejné:). Všichni toužíme po přátelství. Ne vždy se nám daří, být dobrým přítelem. V tomto projektu se podíváme na to, jak se o naše vztahy (nejen přátelské) starat, jak být aktivní tvořivec toho, co se děje kolem mě. Podíváme se i na lidi, které mohou mít více obtíží s vytvářením přátelství. Možná se dozvíte něco nového o sobě samých a svých spolužácích. Budeme se učit naslouchat a respektovat odlišnosti.