Zkušenosti se ScioŠkolou Olomouc – leden a květen 2019

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 proběhla ve škole návštěva 20-ti ředitelů, zástupců a učitelů základních a středních škol z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Tato návštěva navazovala na lednovou návštěvu první skupiny 16-ti pedagogů. Všichni účastníci jsou součástí projektu Spoluprací k profesionalitě, který realizuje Společnost pro kvalitu školy. Jsou to lidé, kteří chtějí pracovat co nejlépe, měnit školství k lepšímu a pracují na svém přístupu.

Díky nasazení a ochotě sdílet a ukazovat naši práci jsme získali následující zpětné vazby.

Michal

 

Zpětné vazby na ScioŠkolu Olomouc (téměř citace výroků):
1. Ve škole je celá Duhová kniha kvality – hlavně zdvořilý a respektující způsob komunikace (oceňují to děti na 2. stupni).
2. Pocit bezpečí – děti mluvily otevřeně i před průvodci.
3. Dvě děti jednomu tazateli řekly, že vědí v čem se mohou zlepšit (rozvoj odpovědnosti za vlastní učení).
4. Inspirativní, bezpečné a partnerské prostředí.
5. Rozdělení AJ podle studijní autonomie.
6. Děti mají možnost volby.
7. Vrstevnické učení.
8. Spolupráce s rodiči – projekty, kroužky, …
9. Škola je směrem k rodičům transparentní.
10. Nehodnotíme.
11. Inkluze – přizpůsobení aktivit a prostor.
12. Úklid prostor dětmi.
13. Vizualizace pravidel/potřeb (2. třída) – uvědomování si vlastních potřeb.
14. Průvodci respektují děti a naopak.
15. Vysoká úroveň projevu dětí (2. stupeň).
16. Jasně deklarované aktivity s dlouhodobým horizontem.
17. Děti škola nestresuje a otevřeně mluvily o negativech a stresu z hodnocení na předchozí škole.
18. Vysoká úroveň práce s chybou.
19. Děti si přizpůsobují prostředí.
20. Metody výuky vycházejí ze zájmu dětí.
21. Zdravé a bezpečné prostředí (děti se nebály vyjádřit svůj názor, chlapec s kytarou, dívka si házela hracími kostkami, holčičky ve 3. třídě dudlík, chlapec v kapuci měl možnost se nezapojovat – průvodkyně mluvila jen s ním – nezatahovala do toho celou třídu, jasně viditelná pravidla na stěně).
22. Demokratická výuka (děti samy upozornily na to, že je třeba končit a uklízet a začali si plánovat úklid).
23. Spousta knih ve škole, rozmanité prostředí.
24. Rodina, komunita.
25. Aktivní naslouchání, popisný jazyk.
26. Děti jsou více aktivní než průvodce.

Všechny postřehy vychází z rozhovorů s dětmi a pozorování aktivit.